ZAPOČELI RADOVI NA UKLANJANJU AZBESTA SA KROVA ZGRADE KS-48 NA ADRESI NOVO NASELJE U ULICI X

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata  u gradu Visoko, da je danas navedena služba počela izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-48  na adresi Novo Naselje u ulici X, br. 2, 4 i 6.

Radove izvodi firma  Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 15.833,50 KM.

Navedeni radovi finansirani su iz interventnih sredstava Grada Visoko (navedena sredstva u iznosu od 4.000,00 KM dodijeljena su putem javnog poziva koji je raspisala Služba LER-a Grada Visoko 2019.g, a na koji se javila Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko i kućni savjet pomenute zgrade) i ostatak iz sredstava stanara navedenog kućnog savjeta.

U sklopu građevinsko-zanatskih radova na navedenoj zgradi izvršit će se: demontaža i skidanje površine 455m2 dotrajalih azbestnih ploča sa krovne konstrukcije, ugradnja letve 5×5, izrada i ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, postavljanje horizontalnih i vertikalnih oluka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Za zdraviji i ljepši ambijent za život stanara u gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko

 

 

About the author