U periodu od 1945.godine do 1963.godine Komunlna uprava bila je u sastavu Općine.

Djelatnost kojima se bavila bile su:

 • održavanje vodovoda i kanalizacije         
 •  čišćenje i pranje ulica
 • odvoz komunalnog otpada
 • održavanje zelenila
 •  pogrebna djelatnost
 • održavanje deponije koja se nalazila na ušću rijeke Bosne i Fojnice
 •  gradsko kupatilo
 •  zelena i stočna pijaca
 •  građevinska operativa (manji građevinski i stolarski radovi)
 •  Vodovodna mreža pokrivala je uži dio grada, primarna mreža iz perioda austrougarske bila je od ljevano željeznih cijevi profila fi 40 i fi 60, a snabdjevanje je vršeno vodom iz tri rezervoara (dva koja su se nalazila na Percu, a jedan na vrelu Kraljevca).                          
 • Stanovništvo se snabdjevalo vodom sa javnih česmi, kojih je u gradu bilo 13, a vrlo mali broj domačinstava je imao vodu u dvorišti.       
 •  Kanalizacija je uglavnom bila pločana i zidana.                                 
 •  Čišćenje ulica se uglavnom obavljalo ponedjeljkom poslije pazarnog dana                                             
 •  Komunalni otpad se kupio zaprežnim kolima.  
 •  Zimsko održavanje vršilo se drvenom ralicom koju su vukli konji.

Od 01.03.1963.godine formira se komunalno preduzeće “Visoko” sa sjedištem na Kraljevcu.

 • Iste godine se radi nova Crpna stanica na Bucima, novi vodovod  fi 250 mm od ljevano-željeznih cijevi dužine cc 2700 m, kao i novi rezervoar od 1200 m3 na Percu. Ukidaju se javne česme i počinje izgradanja primarne i sekundarne mreže u ulicama gdje vodovoda nije bilo.                                                                                           
 • Uz vodovod počinje i izgradanja nove i rekonstrukcija stare pločanje kanalizacije, tako da s 1965. godine gradi se kolektor od starog (prenočišta) hotela (ul.Sime Popića) sada Hazima Dedića do Doma kulture.                      
 • U tom periodu počela je i nabavka mehanizacije – nabavio se TAM-dvotonac otvoreni za odvoz komunalnog otpada, a kasnije i TAM zatvoreni, kao i cisterna za polijevanje i pranje ulica.                                                                                   
 • Komunalni otpad se i dalje odlagalo preko puta Opštine, na desnoj obali rijeke Bosne iznad starog muslimanskog groblja, gdje je deponija ostala sve do 1975. godine kada se zatvara, a otvara se nova deponija u Očazima. Iste godine nabavlja se i novi smećar, a također i autopodizač kontejnera za odvoz komunalnog otpada iz fabrika.

Od 01.01.1978.godine uvođenjem Zakona o udruženom radu (ZUR-a), “Visoko” mijenja naziv u KRO (Komunalna radna organizacija) sa dva OOUR-a (Osnovne organizacije udruženog rada):

 • OOUR “Komunalna djelatnost”
 • OOUR “Građevinarstvo”
 • Računovodstvo, knjigovodstvo, inkaso, pravna služba – opsluživala je oba predhodna OOUR-a.

OOUR “Komunalana djelatnost”ostao se baviti:

 •  održavanje vodovoda i kanalizacije
 •  prikupljanje, odvoz i deponovanje komunalnog otpada
 •  čišćenje i pranje ulica u ljetnom periodu
 •  zimsko održavanje gradskih ulica i puteva

OOUR “Građevinarstvo” bavio se niskogradnjom i to:

 •  izgradnja vodovoda i kanalizacije
 •  priprema i asfaltiranje puteva
 •  postavljanje zaštitne žičane ograde

Iz dana u dan KRO “Visoko” se širi, te se nabavlja nova savremenija mehanizacija, zapošljava se i veći broj radnika na raznim poslovima.

Prostor na Kraljevcu gdje je sjedište Preduzeća postaje neuslovan, tako da se 1980.godine kupuje zemljište u Sarajevskoj ulici, te počinje izgradnja novih poslovnih objekata.

 

Razvojem grada i industrije dolazi do proširenja vodovodne mreže, što ubrzo dovodi do pomanjkanja vode u mreži, te počinju redukcije.

 • 1985.godine na Bucima se vrši ispitivanje (bušenje) nekoliko bušotina za iznalaženjem novih količina vode.        
 • Poslije ispitivanja i nalaženja vode (80 l/sek.) urađena su tri bunara i nabavljene su tri potopne pumpe.             
 • Kasnije se radi novi cjevovod fi 450 mm u dužini cca 2700 m (Buci-Pertac) i dva rezervoara (jedan rezervoar od 2000 m3, komora i jedan rezervoar od 600 m3 za vršne dijelove grada) i Crpna stanica.

01.10.1990.godine KRO “Visočica” se dijeli na dva Preduzeća i OOUR “Komunalna djelatnost” postaje Javno komunalno preduzeće “Visočica”, a OOUR “Građevinarstvo” postaje “Asfaltgradnja”.

U nadležnosti Jkp “Visočica” Visoko i dalje ostaju:

 •  vodovod
 •  kanalizacija
 •  odvoz komunalnog otpada
 • čišćenje i pranje ulica u ljetnom periodu
 • održavanje gradskih i lokalnih puteva u zimskom periodu
 • održavanje deponije

 

 • Početkom rata 1992. godine skoro sva mehanizacija je angažovana za potrebe Armije BiH.
 • U tom periodu uspjevali smo obavljati sve poslove iz naše djelatnosti sa malo ljudi, jer je veći dio bio angažovan u Armiji.
 • Jedan smo od rijetkih gradova koji je za cijeli period rata imao neprekidno snabdjevanje vodom i redovan odvoz komunalnog otpada.
 • Poslije rata uz velika odricanja radnika i pomoći međunarodne organizacije “IMG” u materijalu uspjeli smo obnoviti objekte preduzeća i vratiti se na svoje (adresa: Sarajevska br.6).

U periodu od 2002.godine do 2007.godine dosta toga je urađeno na poboljšanju usluga našim korisnicima:

 •  broj korisnika sa 4000, povećao se na 5000,
 •  urađen je Elaborat zaštite izvorišta “Vrutak”,
 •  izvršeno je ograđivanje najuže zone izvorišta, postavljeni su dupli branici
 •  postavljene su zone vodosnabdjevanja
 •  obraćun se počeo vršiti svaki mjesec, kao i ispostava računa
 •  inovirana odluka o vodovodu i kanalizaciji
 •  zamjenjene su dvije dotrajale pumpe na izvorištu – pumpanje 24 sata
 •  formira se tim za otkrivanje i sanaciju kvarova
 •  vrši se rekonstrukcija vodovoda na više lokaliteta

Danas JKP Visoko d.o.o. Visoko uspješno obavlja sve poslove iz oblasti vodosnabdijevanja, odvoza komunalnog otpada i radove na kanalizacionom sistemu, uglavnom se sve radi planski kako bi imali što bolju i kvalitetniju uslugu i kako bi naši korisnici bili zadovoljni.

Još uvijek se radi na rekonstrukcijama vodovodne mreže, mijenjaju se cijevi stare 100 godina, smanjuju se gubici vode, te vrši detekcija i sanacija kvarova bez dodatnih prekida u vodosnbdjevanju.

Odvoz smeća se odvija planiranim tokom, smeće se odvozi na deponiju Moščanica. Sanacije na kanalizacionom sistemu se obavljaju redovno i na vrijeme.

Voda je izvor života, stoga nastojimo stvoriti uslove koji će omogućiti život generacijama koje dolaze.

JKP  Visoko d.o.o. Visoko