O nama

JKP Visoko d.o.o. Visoko je preduzeće sa jako dugom tradicijim.

Još je 1870.godine izašla naredba gradskog Načelnika da se ulice redovno čiste, te je 1945. godine gradski NOO oformio službe za komunalne usluge (tržno nadzorštvo).

.Osnovna djelatnost Preduzeća je uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti.

Svoj rad je oraganizovalo u pet radnih jedinica:

Radna jedinica 1 – Vodovod i kanalizacija
Radna jedinica 2 – Skupljanje, prevoz i deponovanje komunalnog otpada
Radna jedinica 3 – Gradska čištoća
Radna jedinica 4 – Usluge
Radna jedinica 5 – Opšti poslovi

Pored osnovnih djelatnosti koje obavlja u redovnom programu održavanja, jako puno sredstava ulaže u rekonstrukciju vodovodne mreže, kao i očuvanja i poboljšanja kvalitete vode na izvorištu „Vrutak“, koje predstavlja osnovno izvorište za vodosnadbjevanje Grada Visoko.

JKP Visoko d.o.o. Visoko