U TOKU RADOVI NA PLANSKOM ČIŠĆENJU, SAPIRANJU I DEZINFEKCIJI ZELENIH OTOKA U GRADU VISOKO

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko odnosno Služba za poslove prikupljanja otpada, održavanje čistoće i zaštite na radu  lijepo vrijeme iskoristila je za realizaciju radova na planskom čišćenju, sapiranju i dezinfekciji zelenih otoka na području grada Visoko.

Prije navedenih aktivnosti nadležna služba završila je sve radove koji se odnose na održavanje (popravke) zelenih otoka na cijelom području grada Visoko, koji su bili iz nekih razloga oštećeni.

Molimo sve naše sugrađane za strpljenje dok traje realizacija navedenih radova, te ih molimo da čuvaju od oštećenja sve postavljene zelene otoke i kontejnere na području našeg Grada i da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.

Samo zajedničkom saradnjom Grada Visoko, JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko i naših sugrađana, naš Grad Visoko može dati lijepu ekološku sliku uređenog cijelog grada.

Zahvaljujemo se svim sugrađanima Grada Visoko na ukazanom strpljenju i saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author