Obavještenje za korisnike komunalnih usluga Grada Visoko

Poštovani korisnici!

Molimo Vas da svoje zahtjeve, primjedbe i prijavu kvara radnim danom izvršite pozivom na broj telefona 032/465-999 u terminu od 07:00h do 15:30h.

Sve navedeno možete poslati i na e-mail: info.podrska@jkpvisoko.ba i putem poruke koju ćete poslati preko Facebook stranice (JKP Visoko). 

Poslije radnog vremena (od 15:30h)  svaki radni dan i za dane vikenda prijavu kvara na vodovodnoj ili kanalizacionoj mreži možete izvršiti pozivom na dežurni broj telefona 061/780-691, a dežurni radnik za ovu sedmicu je Faruk Kurspahić.

Poslije radnog vremena (od 15:30h)  svaki radni dan i za dane vikenda prijavu problema koji se odnosi na poslove Odjeljenja za građevinske poslove, usluge i održavanje objekata možete izvršiti na dežurni broj telefona 062/489-477, a zaduženi radnik je Mirnes Fatić.

Svi naši korisnici komunalnih usluga prilikom podnošenja svojih zahtjeva, primjedbi i prijavu kvara dužni su navesti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu, lični kontakt telefon, e-mail adresu i šifru mjernog mjesta (za postojeće korisnike komunalnih usluga).

Navedeni podaci o korisniku su nam potrebni kako bi odmah započeli sa riješavanjem navednih zahtjeva i prijava korisnika, koje će biti odmah proslijeđene u nadležne službe Preduzeća, dok će korisnik povratnu informaciju dobiti u zakonskom roku, što zavisi od kompleksnosti zahtjeva ili prijavljenog problema.

Unaprijed se svim korisnicima komunalnih usluga u  Gradu Visoko na povjerenju i saradnji!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko

 

 

 

 

About the author