ZA MZ LIJEŠEVA U SUBOTU – 09.09.2023. g NASTAVLJA SE DODJELA BESPLATNIH POSUDA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko obavještava javnost  Grada Visoko da će radnici iz Službe za prikupljanje otpada, održavanje čistoće i zaštitu na radu u subotu – 09.09.2023. g u MZ Liješeva nastaviti sa dodjelom besplatnih posuda za odlaganje komunalnog otpada.

Dodjela besplatnih posuda za odlaganje komunalnog otpada u MZ Liješeva na navedeni dan počinje od 08:00h i realizovat će se na kućnoj adresi individualnih domaćinstava.

Prilikom preuzimanja posude za odlaganje komunalnog otpada, nepohodno je da korisnik ima validan identifikacioni dokument (ličnu kartu nosioca računa), jer će korisnik biti obavezan potpisati se da je izvršio preuzimanje posude.

Realizacijom navedenog projekta JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko ima za cilj da svakom stanovniku i korisniku komunalnih usluga Grada Visoko, napravi ugodnije i zdravije mjesto za odvijanje svakodnevnih aktivnosti.

Za lijepo i čisto Visoko!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author