Radna posjeta komunalnom preduzeću „Snaga“ Maribor

U cilju nastavka uvođenja pozitivnih promjena i modernizacije obavljanja komunalnih poslova, sa posebnim akcentom na racionalizaciju troškova uz stalno podizanje kvaliteta usluga, predstavnici JKP „Visoko“ su u radnoj posjeti JKP „Snaga“ iz Maribora.

Razgovaralo se o prikupljanju, odvajanju i sortiranju komunalnog otpada, odvozu, načinima deponovanja i mogućnostima iskorištavanja istog u razne svrhe.

U otvorenom i prijateljskom razgovoru sa predstavnicima komunalnog preduzeća iz Maribora, predstavnici JKP „Visoko“ Almir Hadžialić direktor i Mirsad Čučuk rukovodioc građevinsko tehničkih i komunalnih poslova, su prenijeli iskustva i uporedili stanje.

Tim povodom direktor Hadžialić je dao kratak osvrt: „Komunalno preduzeće iz Slovenije ima uglavnom iste ili slične probleme i obaveze kao i druga komunalna preduzeća u okruženju, pa i naše. Slična opterećenja u radu i poslovanju kao i mi, usmjeravajući se ka jedinstvenom cilju da zajedno sa građanima osiguramo čisto mjesto življenja. Uzimajući u obzir obim poslova preduzeća i upoređujući nas sa njima, raduje me što vidim da smo i mi napravili prave poteze i već sada zaista velike iskorake čiji se prvi rezultate vide u tome da je naš Grad čist, nema više divljih deponija, prevoz smeća je uredan, širimo vodovodnu mrežu i uvodimo nove korisnike a na sve kvarove reagujemo po dojavi. Pozitivna iskustva kolega iz komunalnog preduzeća „Snaga“ Maribor ćemo preuzeti kako bi mjesto nastanka komunalnog otpada bilo u budućnosti i mjesto razdvajanja i selektiranja, odnosno daljeg recikliranja, prema EU smjernicama i politikama upravljanja i zaštitom okoliša. Naš aktuelni takav pilot projekat je selektiranje komunalnog otpada u mjesnim zajednicama Radovlje i Kološići kojeg realiziramo u saradnji sa nevladinom organizacijom „Cener 21“ koja nam je prošle godine donirala opreme u vrijednosti od 60.000 KM. Stalna ulaganja Grada Visoko i podrška gradonačelnika Mirze Ganića daje nam podstrek da i dalje nastavimo u ovom smjeru, za čisto naše Visoko“.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author