Počinje realizacija adaptacija krovova na zgradama za koje je Grad Visoko dodijelio sredstva u iznosu od 40.000,00 KM

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko, da je između JKP “VISOKO“ kao Upravitelja i Obrt „OEMVE“ Visoko potpisan Ugovor o adaptaciji staklarnika na krovu zgrade.

Ugovor o adaptaciji staklarnika na krovu zgrade potpisali su gospodin Mirnes Fatić šef Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko i gospodin Emir Omanović direktor Obrt „OEMVE“ Visoko.

Potpisani Ugovor odnosi se na realizaciju radova na adaptaciji staklarnika na krovu zgrade KS-83, a koja se nalazi na adresi Naselje Luke II, br. 9.

U sklopu radova na adaptaciji staklarnika na krovu na navedenoj zgradi izvršit će: demontaža i skidanje staklenog dijela krova, ugradnja polikarbonata debljine 10 mm, izrada i ugradnja opšava atike sa limom i postavljanje oluk lajsne.

Radove će izvoditi firma Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 1.920,00 KM.

Navedeni radovi finansirani su iz interventnih sredstava Grada Visoko (navedena sredstva dodijeljena su putem javnog poziva koji je raspisala Služba LER-a Grada Visoko 2020.g, a na koji se javila Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko i kućni savjet pomenute zgrade) i iz sredstava stanara navedenog kućnog savjeta.

Početak izvođenja radova prema planu i programu realizovat će se u   narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima.

Za zdraviji i sigurniji život stanara u gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko

 

 

 

 

About the author