ZA MJESNU ZAJEDNICU RADOVLJE OD SRIJEDE (28.09.2022. g) POČINJE DODJELA BESPLATNIH KANTI ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko uz saradnju sa Gradskom upravom Visoko, a putem Službe za prikupljanje otpada, održavanje čistoće i zaštite na radu počinje sa realizacijom druge faze projekta ¨Opština sa nula otpada¨, a odnosi se na dodjelu besplatnih kanti za odlaganje komunalnog otpada za mjesne zajednice Radovlje i Kološići koje su dio pilot – projekta na području grada Visoko.

Prije nastavka realizacije druge faze navedenog projekta prethodio je radni sastanak  u Gradskoj upravi Visoko, na kojem su bili prisutni Gradonačelnik Grada Visoko Mirza Ganić,  predstavnici Centra za energiju, okolinu i resurse „CENER21“ iz Sarajeva, predstavnici JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko i predsjednici mjesnih zajednica Radovlje i Kološići, a sve u cilju realizacije navedenog projekta.

Projekat dodjele besplatnih kanti za odlaganje komunalnog otpada počinje od srijede (28.09.2022.g) za mjesnu zajednicu Radovlje, te će se narednih dana realizacija istog nastaviti u mjesnoj zajednici Kološići, a navedeni projekat trajat će sve dok ne bude podijeljeno ukupno 300 setova kanti: 300 kanti za odlaganje papira i kartona, 300 kanti za odlaganje miješanog komunalnog otpada, 300 kompostera i 3 velika kontejnera.

Molimo korisnike u mjesnoj zajednici Radovlje čija se domaćinstva nalaze uz pojas glavne putne saobraćajnice, da pripreme validan identifikacioni dokument (ličnu kartu), jer će se na licu mjesta potpisivati Ugovor o pružanju komunalnih usluga.

Svaki korisnik koji potpiše navedeni Ugovor odmah će moći preuzeti besplatni set kanti za odlaganje komunalnog otpada, a u setu se nalaze:

ŽUTA KANTA– za odlaganje papira i kartona,

CRNA KANTA-za odlaganje miješanog komunalnog otpada i

JEDAN KOMPOSTER.

Također, svaki korisnik koji preuzme set kanti za svoje domaćinstvo, dobit će u pisanoj i usmenoj formi upute kako i na koji način se treba postupati sa preuzetim setom kanti, a narednih dana imat će detaljne upute na sredstvima informisanja JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko.

Projekat “Opštine sa nula otpada“ finansira Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020 sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru upravljanja otpadom, a vrijednost navedenog projekta iznosi oko 58.000KM.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko.

 

 

 

 

 

About the author