Jačamo kapacitete u JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko

Danas je realizovana isporuka četiri vozila koja su nabavljena za potrebe JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko, a kako bi osnažili i unaprijedili komunalnu uslugu.

U toku je priprema tendera za nabavku nove čistilice za ulice za koju je odobreno 250.000KM, uskoro objava tendera.

JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko,

About the author