Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta u JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 8/19), Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko (broj 5338 od 25.12.2020. godine), u skladu sa Odlukom o potrebi prijema u radni odnos (broj 744 od 11.02.2022.godine) i Saglasnosti Gradonačelnika Grada Visoko (broj 01/1-02-522/22 od 05.05.2022. godine) JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme za sljedeće pozicije:

R.br. Naziv radnog mjesta Naziv službe Broj izvršilaca
1. pomoćni radnik Služba za poslove vodovoda i kanalizacije,

Odjeljenje za izgradnju i održavanje vodovoda i kanalizacije

2
2. pomoćni radnik za jednostavne poslove Služba za poslove vodovoda i kanalizacije,

Odjeljenje za izgradnju i održavanje vodovoda i kanalizacije

1
3. pomoćni radnik Služba za prikupljanje otpada i održavanje čistoće,

Odjeljenje za prikupljanje, selekciju, deponovanje i odvoz otpada

2
4. radnik na odvozu i deponovanju otpada Služba za prikupljanje otpada i održavanje čistoće,

Odjeljenje za prikupljanje, selekciju, deponovanje i odvoz otpada

2
5. radnik na ljetnom i zimskom održavanju javnih površina Služba za prikupljanje otpada i održavanje čistoće,

Odjeljenje za poslove javne čistoće i održavanje puteva

2
6. pomoćni automehaničar Služba za građevinsko-transportnu operativu i druge komunalne poslove 1
7. vozač kamiona Služba za građevinsko-transportnu operativu i druge komunalne poslove 1
8. vozač cisterne Služba za građevinsko-transportnu operativu i druge komunalne poslove 1
9. građevinar na održavanju objekata kolektivnog stanovanja Služba za građevinsko-transportnu operativu i druge komunalne poslove 1
10. referent pravnih poslova za prinudnu naplatu Služba za obračun, naplatu i odnos s korisnicima 1
11. saradnik za informisanje i odnose s javnošću Služba za obračun, naplatu i odnos s korisnicima 1
12. radnik na očitanju brojila vode i podjeli računa-inkasant Služba za obračun, naplatu i odnos s korisnicima 1

Probni rad nije predviđen.

 • KRATAK OPIS POSLOVA
 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 1:
 • obavlja poslove pomoćnog radnika u odjeljenju za izgradnju i održavanje vodovoda i kanalizacije;
 • vrši ručno iskopavanje i zatrpavanje;
 • vrši polaganje vodovodnih i kanalizacionih cijevi;
 • obavlja poslove vezane za zemljane radove;
 • obavlja fizičke poslove pri sanaciji puknuća;
 • prema ukazanoj potrebi može se rasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti;
 • obavlja fizičke poslove potrebne za rad specijalnog vozila na kanalizaciji – WOMA;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi poslovođa odjeljenja za izgradnju i odžavanje vodovoda i kanalizacije.

 

Iznos osnovne plaće: 569,81 KM.

 

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 2:
 • obavlja najjednostavnije poslove pomoćnog radnika u odjeljenju za održavanje vodovoda i kanalizacije;
 • vrši ručno iskopavanje i zatrpavanje;
 • vrši polaganje vodovodnih i kanalizacionih cijevi;
 • obavlja poslove vezane za zemljane radove;
 • obavlja fizičke poslove pri sanaciji puknuća;
 • prema ukazanoj potrebi može se rasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odjeljenja za održavanje vodovoda i kanalizacije.

 

Iznos osnovne plaće: 569,81 KM.

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 3:
 • obavlja poslove pomoćnog radnika u odjeljenju za prikupljanje, selekciju, deponovanje i odvoz otpada;
 • koordinacija i pomaganje radu drugih službi, čiji je rad vezan za rad službe
 • radi i druge poslove po potrebi preduzeća iz okvira svoje osposobljenosti po nalogu poslovođe odjeljenja;
 • prema ukazanoj potrebi može se rasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi poslovođa odjeljenja preduzeća.
 • za svoj rad odgovara poslovođi odjeljenja.

 

Iznos osnovne plaće: 569,81 KM.

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 4:
 • obavlja poslove radnika na odvozu i deponovanju otpada u Odjeljenju za prikupljanje, selekciju, deponovanje i odvoz otpada;
 • obavlja poslove pomoćnog radnika na odvozu otpada kako u gradskom području, tako i u selima i zaseocima;
 • obavlja poslove čišćenja divljih deponija;
 • obavlja poslove utovara a po ukazanoj potrebi i istovara komunalnog otpada;
 • obavlja poslove pomoćnog radnika na vozilu za prevoz otpada;
 • radi i druge poslove po potrebi preduzeća iz okvira svoje osposobljenosti po nalogu rukovodioca;
 • prema ukazanoj potrebi može se rasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi poslovođa odjeljenja za prikupljanje, selekciju, deponovanje i odvoz otpada.

 

Iznos osnovne plaće: 569,81 KM.

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 5:
 • obavlja poslove radnika na metenju;
 • obavlja dodatne poslove nekvalifikovanog radnika u slučajevima održavanja javnih manifestacija i ostalih događaja u kojima kao organizator aktivno učestvuje javno preduzeće;
 • obavlja poslove pomoćnog radnika na pranju ulica u odjeljenju pranja i metenja;
 • vrši prikupljanje manjih otpadaka po zelenim površinama, cesti i trotoaru;
 • obavlja poslove čišćenja ulica, koji uključuju metenje ceste i trotoara te parking površina;
 • vrši čišćenje snijega u gradskom području (trotoari, stepeništa, prilazi zgradama i sl.);
 • obavlja poslove održavanja čistoće na pijaci;
 • obavlja poslove pomoćnog radnika u toku zimskog održavanja saobraćajnica;
 • obavlja poslove čišćenja divljih deponija;
 • obavlja poslove pomoćnog radnika na cisterni;
 • radi i druge poslove po potrebi preduzeća iz okvira svoje osposobljenosti po nalogu šefa;
 • prema ukazanoj potrebi može se rasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti;
 • za svoj rad odgovara poslovođi odjeljenja za poslove javne čistoće i održavanje puteva.

 

Iznos osnovne plaće: 569,81 KM.

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 6:
 • obavlja pomoćne poslove popravke i održavanja mehaničkih sklopova na vozilima;
 • obavlja pomoćne poslove popravke i održavanja elektro-sklopova na vozilima;
 • obavlja pomoćne poslove kontrole mehaničkih sklopova na vozilima u toku periodičnih pregleda;
 • obavlja pomoćne poslove popravke i održavanja mehaničkih dijelova na alatima, mašinama i pomoćnim sredstvima koji se nalaze u okviru radioničke opreme;
 • obavlja pomoćne poslove popravke i održavanja električnih dijelova na alatima, mašinama i pomoćnim sredstvima koji se nalaze u okviru radioničke opreme;
 • obavlja pomoćne poslove popravki i van kruga radionice, odnosno na terenu;
 • obavlja probe vozila poslije završene popravke;
 • radi i druge poslove po potrebi preduzeća iz okvira svoje osposobljenosti po nalogu šefa odjeljenja;
 • prema ukazanoj potrebi može se rasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe.

 

Iznos osnovne plaće: 569,81 KM.

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 7:
 • obavlja poslove vozača kamiona u Službi za građevinsko-trasnportnu operativu i druge komunalne poslove;
 • vozi specijalno vozilo za prikupljanje komunalnog otpada a po potrebi i nalogu poslovođe odjeljenja ili šefa službe vozi i druge kamione za potrebe obavljanja poslova za sve službe i odjeljenja preduzeća;
 • obavlja redovno podmazivanje i snabdijevanje vozila gorivom i mazivom;
 • vodi urednu evidenciju o pređenim kilometrima vozila te evidenciju putnih naloga;
 • odgovoran je za održavanje higijene povjerenog mu vozila;
 • obavlja redovno podmazivanje i snabdijevanje vozila gorivom i mazivom;
 • vodi urednu evidenciju o radu putem putnih i ostalih naloga za rad;
 • obavlja poslove prevoza radnika do mjesta na kojem se odvijaju radovi;
 • obavlja poslove rukovanja mehanizacijom za iskope, utovar i zimsko održavanje;
 • radi i druge poslove po potrebi preduzeća iz okvira svoje osposobljenosti po nalogu šefa službe;
 • prema ukazanoj potrebi može se rasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe.

 

Iznos osnovne plaće: 673,00 KM.

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 8:
 • obavlja poslove vozača cisterne u Službi za građevinsko-trasnportnu operativu i druge komunalne poslove;
 • vozi specijalno vozilo – cisternu, a po potrebi i nalogu poslovođe odjeljenja ili šefa službe vozi i druge kamione za potrebe obavljanja poslova za sve službe i odjeljenja preduzeća;
 • obavlja redovno podmazivanje i snabdijevanje vozila gorivom i mazivom;
 • vodi urednu evidenciju o pređenim kilometrima vozila te evidenciju putnih naloga;
 • odgovoran je za održavanje higijene povjerenog mu vozila;
 • obavlja redovno podmazivanje i snabdijevanje vozila gorivom i mazivom;
 • vodi urednu evidenciju o radu putem putnih i ostalih naloga za rad;
 • obavlja poslove prevoza radnika do mjesta na kojem se odvijaju radovi;
 • obavlja poslove rukovanja mehanizacijom za iskope, utovar i zimsko održavanje;
 • radi i druge poslove po potrebi preduzeća iz okvira svoje osposobljenosti po nalogu šefa službe;
 • prema ukazanoj potrebi može se rasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe.

 

Iznos osnovne plaće: 673,00 KM.

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 9:
 • Obavlja poslove održavanja objekata;
 • vrši pregled i provjeru vodovodnih i kanalazacionih cijevi
 • vrši pregled i kontrolu klasičnih elektroinstalacija
 • vrši provjeru ispravnosti ventilacionih uređaja
 • vrši provjeru ispravnosti interfona i video nadzora
 • vrši zatvaranje vode na centralnom ventilu i glavnim ventilima po vertikalama usljed pucanja vodovodne instalacije
 • vrši izlazak na teren usljed problema nestanka struje na zajedničkim dijelovima zgrade
 • vrši podešavanje stepenišnog automata i vremenskog prekidača za dežurno svjetlo
 • vrši zamjenu grla za standardnu sijalicu i led lampu
 • vrši podešavanje automata za kontrolu zatvaranja vrata
 • obavlja sve vrste sitnih popravki
 • obavlja molerske radove
 • obavlja poslove popravke keramike
 • prema ukazanoj potrebi može se rasporediti i na druge poslove iz domena stručnosti;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe.

 

Iznos osnovne plaće: 777,00 KM.

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 10:
 • radi sa komitentima i poslovnim partnerima;
 • zastupa preduzeće pred nadležnim sudskim organima u postupcima prinudne naplate za izvršene komunalne usluge
 • sačinjava ugovore o pružanju komunalnih usluga
 • podnosi izvještaje o svom radu, a po zahtjevu šefa službe za obračun, naplatu i odnos s korisnicima;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe za obračun, naplatu i odnos s korisnicima.

 

Iznos osnovne plaće: 781,00 KM.

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 11:
 • vrši prikupljanje, obradu i analizu podataka u vezi sa korisnicima komunalnih usluga;
 • stalno komunicira sa predstavnicima savjeta mjesnih zajednica i kućnih savjeta u vezi sa ažuriranjima baza podataka korisnika komunalnih usluga;
 • obavlja poslove prikupljanja, obrade, prezentacije informacija za javnost (korisnike);
 • vrši poslove koordinacije i uspostavljanje odnosa i komunikacije s medijima;
 • vrši pripremanje i izradu prezentacijskog materijala;
 • praćenje i arhiviranje medijskog izvještavanja o preduzeću;
 • praćenje i izrada materijala u skladu sa značajnim datumima (godišnjice, bajram, božić, nova godina…);
 • obavlja poslove pismene korespodencije sa korisnicima komunalnih usluga;
 • saradnja sa šefovima službi i odjeljenja;
 • obavlja i druge poslove po nalogu uprave preduzeća i šefa službe za obračun, naplatu i odnos s korisnicima.

 

Iznos osnovne plaće: 737,00 KM.

 1. Opis poslova za poziciju pod rednim brojem 12:
 • obavlja poslove očitavanja vodomjera;
 • obavlja poslove distribucije računa;
 • sačinjava službene zabilješke kao konstataciju činjenica na terenu;
 • obavlja i druge poslove koje mu odredi šef službe za obračun, naplatu i odnos s korisnicima.

 

Iznos osnovne plaće: 705,00 KM.

 • USLOVI

Kandidat koji se prijavljuje na javni oglas mora ispunjavati opće uslove propisane Zakonom o radu Federacije BiH, te posebne uslove potrebne za zasnivanje radnog odnosa, kako slijedi:

 1. Opći uslovi:
 • da je državljanin BiH
 • da ima prebivalište u BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta

Napomena: Dokaz o ispunjavanju uslova zdravstvene sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru.

 1. Posebni uslovi:
 2. Za poziciju pod rednim brojem 1:
 • Nema posebnih uslova.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 2:
 • Nema posebnih uslova.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 3:
 • Nema posebnih uslova.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 4:
 • Nema posebnih uslova.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 5:
 • Nema posebnih uslova.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 6:
 • SSS, III stepen, automehaničar ili elektromehaničar
 • Minimalno 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 7:
 • SSS, III stepen, saobraćajna stručna škola-vozač motornih vozila ili rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina
 • Minimalno 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 8:
 • SSS, III stepen, vozač motornih vozila,
 • potvrda o iskustvu upravljanja vatrogasnim vozilom – cisterna
 • Minimalno 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 9:
 • SSS, III stepen, zidar
 • Minimalno 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 10:
 • VSS, VII stepen odnosno 180/240 ECTS, Pravni fakultet
 • Minimalno 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 11:
 • VSS društvenog smjera, VII stepen odnosno 180/240 ECTS
 • Minimalno 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 1. Za poziciju pod rednim brojem 12:
 • SSS, III ili IV stepen
 • Minimalno 1 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Potrebni dokumenti

 

Kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Prijava na javni oglas (potpisana od strane kandidata), za sve pozicije
 2. Biografija (CV) sa kontakt podacima (adresa/broj telefona/e-mail), za sve pozicije;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih, za sve pozicije;
 4. Uvjerenje o državljanstvu BiH, za sve pozicije;
 5. Potvrda o prebivalištu (CIPS), za sve pozicije;
 6. Uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu, na istim ili sličnim poslovima, kako se zahtjeva za pozicije 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12
 7. Diploma o završenom obrazovanju, kako se zahtjeva za pozicije 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12;
 8. Vozačka dozvola kao dokaz o položenim kategorijama, kako se zahtjeva za pozicije 7 i 8
 9. Potvrda o iskustvu na upravljanju vatrogasnim vozilom – cisterna, za poziciju pod rednim brojem 8.

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji koja nije starija od 6 (šest) mjeseci računajući od dana objave Javnog oglasa.

 • NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE

Prijava na javni oglas sa traženom dokumentacijom se u naznačenom roku dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, ul. Naselje Luke II br. 16, 71300 Visoko, sa naznakom: „Prijava na javni oglas za poziciju br: ____ – ________________________________________- ne otvarati.

(naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)

 

Prijava mora biti uredna, potpuna i blagovremena. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Urednom prijavom smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu.

Blagovremenom prijavom se smatra prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu.

 • POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Postupak izbora provodi komisija za izbor kanidata za prijem u radni odnos. Sa kandidatima za pozicije od 1. do 9., te poziciju 12., koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove komisija za izbor kandidata obavit će intervju. O vremenu i mjestu održavanja intervjua kandidati će biti obavješteni telefonskim putem, te pismeno na adresu prebivališta ili na e-mail adresu ukoliko ista bude navedena u prijavi. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su odustali i njihova prijava se neće razmatrati u daljem postupku.

 

Kandidati za poziciju 10. koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove bit će pozvani da pristupe pismenom i usmenom ispitu (intervju). Pismena provjera znanja izvršit će se iz oblasti materije koju reguliše Zakon o obligacionim odnosima Federacije BiH, Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH, Zakon o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona, te Odluke o komunalnom redu Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj 9/18), i Odluke o vodovodu i kanalizaciji Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj 4/03, 9/17).

 

Kandidati za poziciju 11. koji budu ispunjavali fomralno-pravne uslove bit će pozvani da pristupe pismenom i usmenom ispitu (intervju). Pismena provjera znanja izvršit će se iz oblasti materije koja je regulisana Zakonom o slobodi pristupa informacijama FBiH („Službene novine Federacije BiH, broj 32/01 i 48/11), Odlukom o komunalnom redu Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj 9/18), i Odlukom o vodovodu i kanalizaciji Grada Visoko („Službeni glasnik Grada Visoko“, broj 4/03, 9/17).

 

Sa kandidatima koji budu izabrani kao najuspješniji zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a svi prijavljeni kandidati koji ne budu izabrani bit će pismeno obavješteni o ishodu javnog oglasa. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

 • OSTALE INFORMACIJE

Javni oglas bit će objavljen u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Federacije BiH, internet stranici JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko:  www.jkpvisoko.ba, internet stranici osnivača Grada Visoko: www.visoko.gov.ba, a isti će se dostaviti i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.

 

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati na broj telefona: 032/465-905.

 

 


About the author