POČINJE OBAVEZNA PREVENTIVNA SISTEMSKA DERATIZACIJA U ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA VISOKO

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata od četvrtka (12. 05. 2022. g) počinje sa realizacijom obavezne preventivne sistemske deratizacije u svim zgradama na području grada Visoko.

Obavezna preventivna sistemska deratizacija vršit će se u skladu sa Naredbom Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona,  broj 11-33-6289-1/22 od 19. 04. 2022. g.

Obavezna preventivna sistemska deratizacija u zgradama na području grada Visoko, realizovat će se u periodu od četvrtka (12. 05. 2022. g) do subote (14. 05. 2022. g), te se ista vrši u cilju suzbijanja širenja glodara koji mogu biti prenosioci raznih vrsta bolesti.

Navedenu deratizaciju objekata provest će firma “Ekocijan“d.o.o. Sarajevo.

Preventivna sistemska deratizacija će se izvoditi sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće skupine otrova visokog učinka, te će istom biti obuhvaćene sve podrumske, tavanske i ostale zajedničke prostorije u svim zgradama na području našeg Grada.

Molimo sve etažne vlasnike – stanare da otvore svoje predulaze i na taj način obezbijede neometan pristup izvođačima radova, kako bi se navedena deratizacija izvršila što kvalitetnije i efikasnije  u svakom dijelu zgrade.

Također, JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko informiše javnost i sve korisnike komunalnih usluga u Gradu Visoko, da će u sklopu navedene Naredbe u narednim danima izvršiti preventivnu sistemsku deratizaciju svih objekata za javno vodosnabdijevanje i kanalizacionu mrežu sa šahtovima i izlivnim kolektorima na području našeg Grada.

Unaprijed se zahvaljujemo na povjerenju i saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

 

 

 

 

 

About the author