Očišćena i sanirana divlja deponija komunalnog otpada u ulici Šačir ef. Sikirića

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, odnosno vrijedni radnici iz Službe za prikupljanje otpada, održavanje čistoće i zaštitu na radu danas su završili realizaciju radova na čišćenju i sanaciji divlje deponije komunalnog otpada u ulici Šačir ef. Sikirića.

Kod relizacije navednih radova izvršene sljedeće aktivnosti: ručno i mašinsko uklanjanje krupnog i sitnog komunalnog otpada, mašinski utovar raznog komunalnog otpada na kamione (ukupno prikupljeno 45m3), te je isti odvezen na Regionalnu deponiju Mošćanica d.o.o. Zenica.

Molimo sve stanovnike našeg lijepog Grada Visoko u svim naseljima, da čuvaju našu prirodu i okolinu od zagađenja, tako što će svoj komunalni otpad odlagati prema propisima na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.

Zahvaljujemo se svim korisnicima na području grada Visokog na ukazanom povjerenju i saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author