OČIŠĆEN PUTNI POJAS SERVISNE SAOBRAĆAJNICE OD ŠARENIH HANOVA DO DOBRINJA

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, odnosno vrijedni radnici iz Službe za prikupljanje otpada i održavanje čistoće dane vikenda su iskoristili za realizaciju radova na čišćenju i sanaciji komunalnog otpada duž putnog pojasa servisne saobraćajnice od Šarenih Hanova do Dobrinja.

Navedeni radovi realizovani su uz jako dobru saradnju MZ Buzić Mahala i džemata Mokronozi (Okolišće, Hlapčevići, Huskići i Buzić Mahala), te su tom prilikom izvršene sljedeće aktivnosti: ručno i mašinsko uklanjanje krupnog i sitnog komunalnog otpada, mašinski utovar raznog komunalnog otpada na kamione, te odvoz istog.

Molimo sve stanovnike našeg lijepog Grada Visoko u svim naseljima, da čuvaju našu prirodu i okolinu od zagađenja, tako što će svoj komunalni otpad odlagati prema propisima na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author