SERVISNE INFORMACIJE ZA PONEDJELJAK – 14. 03. 2022. g

Od danas počinje primjena novog načina odvoza pepela i luga koji će se vršiti prema rasporedu odvoza komunalnog otpada iz naselja ili ulice koja je po rasporedu za određeni dan.

Vodosnabdijevanje je uredno i bez planiranih prekida.

Za odvoz komunalnog otpada planirana su sljedeća naselja i ulice:

Gornje Rosulje, Branilaca, Mladih muslimana, Hadžijina voda, Kožarska, Basamaci, Mujezinovića, Mehmeda ef. Handžića, Džemaludina Čauševića, Čerpići, 25. Aprila-Lovačka, Ciglanska, Zenička, Potina, Patriotske lige, Regionalna cesta R445 (od JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko do Lješeva), Podkriž, Muderiza Bašića, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husrev bega, Muhameda Hadžijahića, Muzaferijina, Husein bega Gradaščevića, Rešada Kadića, Ševulje, Vrančeva, Raskrsnica Ciglana – Vitex, Musala, Ravne, Paljika, Ulica IX, Ulica X, Suša – S centar, Petrol, Bingo I i II, A&Bonus, Zeleni put, Zimča, Muhašinovići, Aleja do Naselja IV, Kralupi-glavne ulice, Goduša-glavne ulice, Gornje Moštre, Tušnjići, Grajani-brda, Zagorice, Zbilje-uske ulice, naselje iznad Gradskog groblja, Kraljevac, Sebilj, Pertačka, Zelena pijaca, Dom zdravlja-dijaliza, Čekrekčije-naselje, Kralupi (zaseoci-Doc, Holići i Dvor), Stuparići-stari, Zbilje-pravac, Buci i Oštrac.

Molimo sve korisnike komunalnih usluga da svoj komunalni otpad uredno odložen, iznesu iz svojih privatnih prostora (dvorišta) pred svoj ulaz u dvorište jer radnici po Zakonu ne smiju ulaziti u tuđi privatni prostor.

Za ručno čišćenje ulica i pješačkih staza planirana su sljedeća naselja i ulice:

Sarajevska, Kadije Uvejsa, Ibrahima Hodžića, Alije Izetbegovića, Tabhanska, Čaršijska, Zanatski centar, Kralja Tvrtka, Kraljevac, Sebilj, Ulica VIII (Potina), Naselje Luke (I,II,III i IV), Aleja šehida Resula, Musala sa parkom, Gornje Rosulje, Branilaca (od raskrsnice ciglana do Weme), Mladih muslimana, Hadžijina voda, Kožarska, Basamaci, Mujezinovića, Mehmeda ef. Handžića, Džemaludina Čauševića, Čerpići, 25 Aprila (Lovačka), Ciglanska, Zenička, Podkriž, Muderiza Bašića, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husrev bega, Muhameda Hadžijahića, Muzeferijina, Husein bega Gradaščevića, Rešada Kadića, Ševulje, Vrančeva, raskrsnica Ciglane-Vitex, Novo Naselje, Mule Hodžića, Podvisoki, Prijeko, prilazi osnovnim i srednjim školama, prilaz samostanu i Gimnaziji Visoko.

Ukoliko želite prijaviti kvar ili nesavjesne građane koji odlažu komunalni otpad na nepredviđena mjesta, to možete uraditi na dežurni  broj telefona:

032/465-999

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author