RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA ZA SUBOTU-19. 02. 2022. g

Za prikupljanje i odvoz pepela i luga za navedeni dan planirana su sljedeća naselja i ulice:

MZ Gračanica (ravni dio – sva naselja uz novu i staru cestu, Šačići, Kovačići i Malo Čajno do Preventa).

Svi korisnici komunalnih usluga dužni su da sami obezbijede odgovarajuće posude (ukupne težine do 20 kg) u koje će odlagati svoj zapaljivi komunalni otpad (lug i pepeo).

Molimo sve korisnike komunalnih usluga koji se prema planu i programu odvoza nalaze u navedenom naselju ili ulici da svoj uredno odvojen lug i pepeo u odgovarajućim posudama približe  pojasu saobraćajnice u njihovoj ulici, odnosno iznesu iz svojih privatnih prostora (dvorišta) pred svoj ulaz u dvorište jer naši radnici po Zakonu ne smiju ulaziti u tuđi privatni prostor.

Zahvaljujemo na razumijevanju i zajedničkoj saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

 

About the author