RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA ZA PONEDJELJAK

Za prikupljanje i odvoz pepela i luga danas planirana su sljedeća naselja i ulice:

Zbilje, Oštrac, Vratnica, Regionalna cesta R445 (od JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko do Lješeva), Kula Banjer, Taukčići, Uvorići, Loznik i Tramošnjik.

Svi korisnici komunalnih usluga dužni su da sami obezbijede odgovarajuće posude (ukupne težine do 20 kg) u koje će odlagati svoj zapaljivi komunalni otpad (lug i pepeo).

Molimo sve korisnike komunalnih usluga koji se prema planu i programu odvoza nalaze u navedenom naselju ili ulici da svoj uredno odvojen lug i pepeo u odgovarajućim posudama približe  pojasu saobraćajnice u njihovoj ulici, odnosno iznesu iz svojih privatnih prostora (dvorišta) pred svoj ulaz u dvorište jer naši radnici po Zakonu ne smiju ulaziti u tuđi privatni prostor.

Zahvaljujemo na razumijevanju i zajedničkoj saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author