APEL STANOVNICIMA GRADA VISOKO DA SVOJA MOTORNA VOZILA PARKIRAJU NA ODGOVARAJUĆA PARKING MJESTA

Zbog najavljenih snježnih padavina u narednim danima s temperaturama koje će se spuštati ispod nule, JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko kao ovlašteno preduzeće koje je zaduženo za zimsko održavanje gradskih saobraćajnica, ulica i trotoara na području Grada Visoko, ponovo upućuje apel stanovnicima odnosno vozačima motornih vozila.

Apelujemo stanovnicima Grada Visoko odnosno vozačima motornih vozila, da svoja motorna vozila parkiraju prema propisanim pravilima na odgovarajuća parking mjesta, kako bi saobraćajnice i ulice bile prohodne, a radnici iz nadležne službe  bili u mogućnosti da normalno obavljaju svoje radne aktivnosti prilikom zimskog održavanja saobraćajnica i trotoara u svim naseljima i ulicama.

Napominjemo, da je nadležna služba konstantno angažovana na posipanju abrazivnog materijala po saobraćajnicama, ulicama i trotoarima, kako iste ne bi zaledile, te po potrebi sa pluženjem snijega sa saobraćajnica i ulica.

Samo zajedničkom saradnjom naših sugrađana i JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, Grad Visoko može imati čiste i prohodne saobraćajnice.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji i ukazanom povjerenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author