RASPORED PRIKUPLJANJA I ODVOZA PEPELA I LUGA ZA PODRUČJE GRADA VISOKO ZA 2021/22. g

PONEDJELJAK

Zbilje, Oštrac, Vratnica, Regionalna cesta R445 (od JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko do Lješeva), Kula Banjer i Taukčići.

UTORAK

Kadije Uvejsa, Franjevačka, Čajengradska, Sarajevska, Ibrahima Hodžića, Ozrakovići, Arnautovići, Mulići i Bosnići.

SRIJEDA

Donje Moštre, Gornje Moštre, Donje Topuzove Polje, Dubrave i Regionalna cesta R445 (od IGM-a do Zimče).

ČETVRTAK

Radinovići, Okolišće, Bradve, Hlapčevići, Buzić Mahala i Regionalna cesta R445 (od Muhašinovića do Dobrinja).

PETAK

MZ Gračanica (Uvorići, Tramošnjik, Loznik, Šačići, Kovačići i Malo Čajno do Preventa).

 

 JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

 

 

 

 

About the author