Završeno sapiranje, mašinsko i ručno čišćenje šetnice u ul. Alije Izetbegovića i pješačke staze u ul. Branilaca

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše javnost i stanovništvo Grada Visoko da je Služba za čistoću i odvoz komunalnog otpada tokom vikenda završila sa radnim aktivnostima, koje se odnose na sapiranje, mašinsko i ručno čišćenje šetnice u ulici Alije Izetbegovića i pješačke staze u ulici Branilaca.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko realizacijom navedenih aktivnosti preko svojih nadležnih službi, ima za cilj da svakom stanovniku u gradu Visoko napravi ekološki ljepši i bolji ambijent za odvijanje svakodnevnog života.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o.  Visoko

About the author