PRVI PRIKLJUČAK NA NOVOIZGRAĐENU VODOVODNU MREŽU GRADA VISOKO

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko informiše javnost i stanovništvo Grada Visoko da je danas Služba za vodovod i kanalizaciju izvršila prvi priključak na novoizgrađenu vodovodnu mrežu prema korisniku Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca“ – gospodin Semir Osmanagić.

Ovim završenim priključkom data je velika podrška kako samom radu Fondacije, tako i razvoju turizma u našem Gradu.

U narednom periodu nastavit će se realizacija ostalih kućnih priključaka na novoizgrađenu vodovodnu mrežu Grada Visoko u naseljima Ravne i Paljika, te u ostalim planiranim naseljima: Dubrave, Muhašinovići, Biskupići, Gornja Zimča, Donja Zimča, Šareni Hanovi, Monjare, Liješeva i Orašac.

Ponovo obavještavamo i pozivamo sve stanovnike odnosno vlasnike građevinskih objekata sa navedenih područja, a koji do sada nisu podnijeli Zahtjev za priključenje na novoizgrađenu vodovodnu mrežu, da isti što prije podnesu, kako bi pristupili potpisivanju Ugovora o  pružanju vodosnabdijevanja, te bili blagovremeno priključeni na vodovodnu mrežu Grada Visoko.

Predavanje Zahtjeva za priključenje na vodovodnu mrežu Grada Visoko navedeni korisnici mogu realizovati u prostorijama JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko u Naselju Luke br.16 svaki radni dan u periodu od 07:30h do 15:30h, te ih molimo da prilikom predavanja Zahtjeva kod sebe imaju ličnu kartu koju će trebati dati na uvid našem službeniku.

Zahvaljujemo se svim korisnicima naših usluga  na strpljenju i saradnji prilikom izvođenja radova!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author