ZAPOČELI RADOVI NA UKLANJANJU AZBESTA SA KROVA ZGRADE KS-53

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata  u gradu Visoko, da je navedena služba počela izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-53 na adresi Aleja šehida Resula br. 2.

Radove izvodi firma  Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 15.433,50 KM.

Navedeni radovi finansirani su 25% iz Budžeta Grada Visoko za 2021. godinu, 6% iz tekućeg održavanja i 69% iz sredstava stanara navedenog kućnog savjeta.

U sklopu građevinsko-zanatskih radova na navedenoj zgradi izvršit će se: demontaža i skidanje dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, nabavka i ugradnja samara, postavljanje horizontalnih i vertikalnih oluka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Za zdraviji i ljepši ambijent za život stanara u gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko

About the author