ZAMIJENJENA VRATA NA ZGRADI KS-49 U NOVOM NASELJU

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata  u gradu Visoko, da je navedena služba izvršila zamjenu ulaznih vrata na zgradi KS-49 na adresi Musala br. 13 i br. 15 u Novom Naselju.

Radove je izvela firma Limsar d.o.o. Vogošća kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 3.457,35 KM.

Radovi su finansirani iz tekućih sredstava održavanja navedenog kućnog savjeta, te dodatnim uplatama etažnih vlasnika.

Za ljepši ambijent za život stanara u gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko

About the author