NASTAVLJA SE UKLANJANJE AZBESTA SA KROVOVA ZGRADA U DONJIM ROSULJAMA

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko obavještava javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko, da je na osnovu saglasnosti i potpisane Odluke etažnih vlasnika KS-72, između JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko kao Upravitelja i Obrt „ADY“ Visoko potpisan Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova.

Ugovor o izvođenju građevinsko-zanatskih radova potpisali su gospodin Mirnes Fatić šef Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko i gospodin Mirza Lisak direktor Obrt „ADY“ Visoko.

Potpisani Ugovor odnosi se na realizaciju građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-72 koja se nalazi na adresi Donje Rosulje br. 49.

Radove će izvoditi firma Obrt „ADY“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 7.860,00 KM.

Radovi su finansirani 55% iz Budžeta Grada Visoko iz interventnih sredstava koji su dodijeljeni putem javnog poziva koji je raspisala Služba LER-a Grada Visoko za 2020.g na koji se javila Služba upraviteljstva i kućni savjet pomenute zgrade i sufinansirani 45% od stanara.

Početak izvođenja radova prema planu i programu realizovat će se u   narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima.

Za zdraviji i ugodniji život stanara u gradu Visoko!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko

 

 

 

About the author