U toku radovi na sanaciji više divljih deponija u MZ Dobrinje

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko putem Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada, a uz saradnji sa Službom za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Grada Visoko danas realizuju radove na sanaciji više divljih deponija u MZ Dobrinje na lokaciji Gora.

Navedenu lokaciju nesavjesni građani koriste za nekontrolisano odlaganje građevinskog, animalnog, komunalnog i drugog otpada, te tako dolazi do stvaranja više deponija, koje pored loše ekološke slike predstavljaju i opasnost za zdravlje naših sugrađana.

U MZ Dobrinje na lokaciji Gora  prilikom saniranja navedenih divljih deponija radnici iz nadležne službe realizuju sljedeće aktivnosti: mašinski i ručno uklanjaju krupni i sitni građevinski, animalni, komunalni i drugi otpad, te mašinski utovar na kamione i odvoz istog.

Molimo sve građane u svim naseljima Grada Visoko, koji su do sada na ovakav način odlagali svoj građevinski, animalni, komunalni i drugi otpad, da to više ne rade, već da svoj otpad odlažu po propisima na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.

Zahvaljujemo se svim korisnicima na ukazanom povjerenju i saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author