U prostorijama JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko održan radni sastanak sa predstavnicima IPA projekta “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“

Danas je u prostorijama JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko održan radni sastanak generalnog direktora Hasana Prelića, tehničkog direktora Dine Delibašića i predstavnicima IPA projekta prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine – Crne Gore pod nazivom: “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“.

Povod sastanka je razgovor o planovima i načinu nastavka realizacije navedenog projekta u Gradu Visoko, a koji je sa svojom realizacijom započeo u decembru 2020.g, te su do sada izvršena sva planirana mjerenja pritiska i protoka unutar DMA zona na području našeg Grada.

U ovoj fazi projekta radit će se analiza energetske efikasnosti sa podlogom mjera za poboljšanje iste, te izrada energijskog bilansa.

Navedeni projekat finansira  se sredstvima Evropske unije, a vrijednost projekta iznosi: 305.416,26 EUR, gdje Evropska unija obezbjeđuje 85% sredstava, dok ostatak novca obezbjeđuju partneri koji provode navedeni projekat: Centar za energiju, okolinu i resurse Bosne i Hercegovine, te  Crnogorski centar energetske efikasnosti.

Navedeni projekat oficijelno je započeo 01.12.2019.g i trajat će dvije godine.

Svaki od pilot vodovoda je dobio i izuzetno vrijednu i visoko sofisticiranu opremu za detekciju gubitaka vode, te za korištenje iste će biti obučeni od strane našeg preduzeća.

Navedenu doniranu opremu JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko očekuje da će imati na raspolaganju za upotrebu u naredne dvije sedmice.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

 

About the author