Započelo čišćenje, sapiranje i dezinfekcija zelenih otoka

Sunčano i lijepo vrijeme JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, odnosno Služba za čistoću i odvoz komunalnog otpada  iskoristilo je za početak realizacije radova, koji se odnose na čišćenje, sapiranje i dezinfekciju zelenih otoka na području grada Visoko.

Prije navedenih radnih aktivnosti nadležna služba uspješno je završila sve radove koji se odnose na održavanje (popravke) zelenih otoka na cijelom području grada Visoko, koji su bili iz nekih razloga oštećeni.

Molimo sve sugrađane za razumijevanje dok realizacija navedenih radova bude u toku, također molimo sve korisnike komunalnih usluga da čuvaju od oštećenja sve postavljene zelene otoke na području grada Visoko, te da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.

Zahvaljujemo se svim sugrađanima Grada Visoko na ukazanom strpljenju i saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

 

About the author