RASPORED ODVOZA PEPELA I LUGA ZA PONEDJELJAK-22.2.2021.g

Za prikupljanje i odvoz pepela i luga danas planirana su sljedeća naselja i ulice:

Gornje Rosulje, Potkriž, Vrančeva,   Branilaca, Muderiza Bašića, Ševulje, Carica, Rešada Kadića, Gazi Husrev-bega, Husein-bega Gradaščevića, Muzaferijina, Visočkih brigada, Hadžijina voda, Džemaludina Čauševića, Mujezinovića, Kožarska, Mladih muslimana, Ciglanska, Zenička, 25. aprila, Lovačka, Mehmeda ef. Handžića, Basamaci, Čerpići, Potina, Muhameda Hadžijahića, Musala, Aleja šehida Resula, Ulica IX, Ulica X, Suša-S centar, Vratnica i Zbilje.

Svi korisnici komunalnih usluga dužni su da sami obezbijede odgovarajuće posude u koje će odlagati svoj zapaljivi komunalni otpad (lug i pepeo), još jednom napominjemo da je dodatna usluga besplatna i da sve troškove oko odvoza istog snosi JKP“VISOKO“ d.o.o. Visoko.

Molimo sve korisnike komunalnih usluga koji se prema planu i programu odvoza nalaze u navedenom naselju ili ulici da svoj uredno odvojen lug i pepeo u odgovarajućim posudama (ukupne težine do 10 kg) približe  pojasu saobraćajnice u njihovoj ulici, kako bi naši radnici iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada bez problema mogli odvući isti.

Također, molimo sve korisnike da svoj pepeo i lug uredno odložen iznesu iz svojih privatnih prostora (dvorišta) pred svoj ulaz u dvorište jer naši radnici po Zakonu ne smiju ulaziti u tuđi privatni prostor.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju i zajedničkoj saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author