SANIRANE DVIJE DIVLJE DEPONIJE U UŽEM JEZGRU GRADA VISOKO

JKP VISOKO d.o.o. Visoko odnosno vrijedni radnici iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada danas su završili radove na sanaciji dvije divlje deponije u samom gradskom jezgru grada Visoko.

Jedna sanirana divlja deponija nalazi se u ulici Dr. Džananovića, koja je pored lošeg ekološkog izgleda, predstavljala i opasnost za zdravlje naših sugrađana, dok se druga sanirana divlja deponija nalazi na lokaciji gradskog poligona.

Na obje navedene lokacije radnici iz nadležne službe izvršili su ručno uklanjanje krupnog i sitnog komunalnog otpada, mašinski utovar raznog komunalnog otpada i šuta na kamione, te odvoz istog.

Ovom prilikom molimo sve korisnike komunalnih usluga u svim naseljima na području grada Visoko, koji su do sada na ovakav nesavjestan način odlagali svoj komunalni i drugi otpad da to više ne rade, već da svoj komunalni otpad odlažu po propisima i na mjesta koja su predviđena za odlaganje istog.

Zahvaljujemo se svim korisnicima na području grada Visoko na ukazanom povjerenju i saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author