Realizacija IPA projekta: “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“

U toku prethodne sedmice JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko vršilo je pripremne radove za početak realizacije IPA projekta prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine – Crne Gore pod nazivom: “Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“.

Kao dio navedenog projekta, te u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja,  te na osnovu ugovora sa partnerima na navedenom projektu, kompanija Water Loss d.o.o. realizovat će kampanju smanjenja gubitaka u po jednoj DMA u svakom od četiri (4) pilot vodovoda ( Grad Visoko i Foča-Ustikolina u Bosni i Hercegovini, te Kotor i Herceg Novi u Crnoj Gori).

U sklopu navedenog projekta danas je započela realizacija radova u mjerenju pritiska i protoka unutar DMA zona na području grada Visoko.

Navedeni projekat finansira se sredstvima Evropske unije, a vrijednost projekta iznosi: 305.416,26 EUR, gdje Evropska unija obezbjeđuje 85% sredstava, dok ostatak novca obezbjeđuju partneri koji provode navedeni projekat: Centar za energiju, okolinu i resurse Bosne i Hercegovine, te  Crnogorski centar energetske efikasnosti.

Projekat je oficijelno započeo 01.12.2019.g i trajat će dvije godine.

Svaki od pilot vodovoda će dobiti i izuzetno vrijednu i visoko sofisticiranu opremu za detekciju gubitaka vode, te za korištenje iste će biti obučeni od strane našeg preduzeća.

Navedenu opremu JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko očekuje da će imati na raspolaganju za upotrebu do kraja 2020. godine.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

About the author