Počinje peta adaptacija krovova na zgradama za koje je Grad Visoko dodijelio sredstva u iznosu od 40.000,00 KM

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata na području grada Visoko, jutros je pristupilo potpisivanju Ugovora o izvođenju građevinsko-zanatskih radova.

Ugovor je potpisan između JKP “VISOKO“ kao Upravitelja i Obrt  „ADY“ Visoko, a potpisan je od strane gospodina Mirnesa Fatića šefa Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata Grada Visoko i gospodina Mirze Lisaka direktora Obrt „ADY“ Visoko.

Potpisani Ugovor odnosi se na realizaciju građevinsko-zanatskih radova na  adaptaciji krova na zgradi KS-14, a koja se nalazi na adresi Novo Naselje u ulici X, br. 5.

Radove će izvoditi firma Obrt „ADY“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 7.500,00 KM.

U sklopu građevinsko-zanatskih radova na navedenoj zgradi izvršit će se: demontaža salonita, izrada i ugradnja horizontalnih oluka, izrada i ugradnja trapezastog lima TR 40/0,50 mm, izrada i ugradnja samara RŠ 415, izrada i ugradnja oluk lajsne RŠ 250, izrada i ugradnja linijskih snjegobrana, izrada i ugradnja opšava dimnjaka i izrada i ugradnja vertikalnih oluka.

Radovi na navedenoj zgradi  realizuju se kao peti (5) projekat nadležne službe, od kada su dodijeljena sredstva od Grada Visoko u iznosu od 40.000,00 KM koja su namijenjena za adaptacije krovova na 11 zgrada (skidanje azbestnih krovova sa zgrada i druge adaptacije na navedenim zgradama) na području grada Visoko.

Početak izvođenja radova prema planu i programu realizovat će se u   narednom periodu u skladu sa vremenskim uslovima.

Za zdraviji i ugodniji život stanara u gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

 JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko

 

 

 

 

About the author