Servisne informacije za 14. 9. 2017

Vodosnabdijevanje je uredno, a kanalizacioni sistem normalno funkcioniše.   Odvoz smeća Danas je planiran odvoz za sljedeće ulice: Dahirovac, Kreševljakovića, Hadžihasanova, Burića, Njegovića, Matrakčijina, Zečevića, Čabaravdića, Donja mahala, Karavdića, Donje Rosulje, Bare, Pinjagića, Islamovića, Skopljaka, Delahmetovića, Hazima Dedića, Džananovića, Šadrvan, Branilaca, Alije Izetbegovića.   Čišćenje ulica Ručno čišćenje ulica i pješačkih staza: Čišćenje ulica se […]