Od utorka – 01.09.2020.g počinje realizacija redovnog tehničkog pregleda ispravnosti liftova u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama koje posjeduju lift u gradu Visoko

JKP “VISOKO“ putem Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u skladu sa Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, član 8., te u skladu sa Naredbom o sigurnosti liftova, […]

Između JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko i Central osiguranja d.d. Sarajevo potpisan Ugovor o finansiranju periodične kontrole vatrogasnih aparata za gašenje početnog požara

Informišemo javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko, da je potpisan ugovor između JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko  kao upravitelja i  Central osiguranja d.d. Sarajevo, a koji se […]

Službeni demanti JKP ¨Visoko¨ d.o.o Visoko na tekst: ¨Čestitamo, uz postojećih 9 miliona kredita vlast nas zadužuje dodatnih 3 miliona za vodosnabdijevanje¨

Dana, 09.05.2020.godine na internet portalu ¨visoko.co.ba¨ plasirane su neutemeljene, neistinite i poluinformacije koje se odnose na sredstva zajma EBRD-a i samog ¨Projekta vodosnabdijevanja Grada Visoko¨. U cilju ispravnog informisanja javnosti i stanovništva Grada Visoko tim […]

Svi rezultati uzetih briseva sa šteka ulaznih vrata, rukohvata i drugih površina koje stanari u zgradama svakodnevno dodiruju rukama, ali iste mogu biti glavni uzročnici prenosa bakterija su uredni tj. sterilni bez prisustva patogenih mikroorganizama

Prethodnih dana JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko, odnosno Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata tražila je od JU Dom zdravlja Visoko da njihova Epidemiološka služba uzme briseve sa šteka ulaznih vrata, rukohvata i drugih površina […]

PLAN I PROGRAM PRIKUPLJANJA I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA NASTALOG OD SAGORIJEVANJA ČVRSTOG GORIVA

PONEDJELJAK Gornje Rosulje, Branilaca, Mladih muslimana, Hadžijina voda, Kožarska, Basamaci, Mujezinovića, Mehmeda ef. Handžića, Džemaludina Čauševića, Čerpići, 25-Aprila-Lovačka, Ciglanska, Zenička, Potina, Patriotske lige-iza banke, Podkriž, Muderiza Bašića, Visočkih brigada, Carica, Gazi Husrev bega, Muhameda Hadžijahića, […]

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za javnost i korisnike komunalnih usluga u gradu Visoko. Ponovo imamo negativne pojave, a koje se odnose na nepravilno odlaganje komunalnog otpada. Pojedini nesavjesni građani, korisnici komunalnih  usluga na neprilagođen način odlažu svoj komunalni […]

ZAKLJUČEN SPORAZUM O UPRAVLJANJU LOKALNIM VODOVODOM „Tutnjevac i Alibegovića potok“ U NASELJU GORNJA ZIMČA, OPĆINA VISOKO

Ovim putem informišemo građanstvo da je zaključen  Sporazum o upravljanju lokalnim vodovodom „Tutnjevac i Alibegovića potok“ u naselju GornjaZimča, općina Visoko. Sporazum su  zaključili : JKP „Visoko“ d.o.o.  Visoko, Upravni  odbor  vodovoda  Gornja  Zimča, Savjet […]

OBAVJEŠTENJE

S obzirom na povećane vodostaje rijeka koji su prouzrokovani nepovoljnim vremenskim prilikama i obilnim padavinama, obavještavamo korisnike komunalnih usluga da je vodosnabdijevanje na području općine Visoko uredno. Nadležne službe JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko prate stanje […]