Završni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i kućnih priključaka u naseljima Arnautovići, Bosnići i Mulići

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da je završena rekonstrukcija  kućnih priključaka sa zamjenom vodomjera u naseljima Arnautovići, Bosnići i Mulići, koji se izvode u sklopu  II  faze projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodne mreže grada Visoko. Od danas se izvode završni radovi  na sanaciji nastalih prokopa koji su nastali usljed rekonstrukcije vodovodne mreže i kućnih priključaka, tj.vrši se asfaltiranje.

Zahvaljujemo se na strpljenju i ukazanom povjerenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko