Završni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i kućnih priključaka u MZ Topuzovo Polje

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga da je završena rekonstrukcija  kućnih priključaka sa zamjenom vodomjera u MZ Topuzovo Polje, koji se izvode u sklopu  II  faze projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodne mreže grada Visoko. Danas se izvode završni radovi  na sanaciji nastalih prokopa koji su nastali usljed rekonstrukcije vodovodne mreže i kućnih priključaka, tj.vrši se asfaltiranje.

Također, ovim putem informišemo korisnike komunalnih usluga iz MZ Topuzovo Polje  da je zamjena vodomjera besplatna, te da su navedeni korisnici obavezni javiti se u JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko i izvršiti potpisivanje Ugovora o pružanju komunalnih usluga, a sve u cilju ažuriranja naše baze podataka.

Svi korisnici obavezni su javiti se  u roku od 30 dana u  Inkaso službu JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko na adresi Luke II br.16.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti na kontakt telefon: 032/465-909.

Zahvaljujemo se na strpljenju i ukazanom povjerenju!

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko