Završni radovi na čišćenju i uklanjanju divlje deponije kod Varoškog mosta

Danas se realizuju završni radovi na čišćenju i uklanjanju divlje deponije na lokalitetu Varoški most ispod zgrade Konfekcija, gdje se vrši postavljanje visoke ograde i video nadzora.

Prethodno na tom lokalitetu se nalazila divlja deponija koju su očistli i uklonili radnici iz Službe  za čistoću i odvoz komunalnog otpada iz JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko  u saradnji sa Gradom Visoko.

Napominjemo da će od sada svako nesavjesno odlaganje komunalnog otpada na tom mjestu  odmah biti prijavljeno nadležnoj inspekciji.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko