Završeni radovi na rekonstrukciji šahtova i normalno odvijanje saobraćaja u ulici Špiljakova

Informišemo stanovnike i korisnike komunalnih usluga u ulici Špiljakova, da je JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko, odnosno Služba za vodovod i kanalizaciju završila sa radovima na rekostrukciji šahtova u njihovoj ulici, te da je u istoj normalizovano odvijanje saobraćaja.

Ukupno su rekonstruisana tri šahta, te na istim ugrađeni su betonski poklopci za šahtove.

Zahvaljujemo se stanovnicima i korisnicima komunalnih usluga u ulici Špiljakova na ukazanom strpljenju u toku realizacije radova i što su nam na taj način bili od velike pomoći, te su radovi završeni i prije planiranog roka.

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko