Završeni radovi na Betonskom mostu u Gradu Visoko

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko informiše javnost i korisnike komunalnih usluga u Gradu Visoko, da je Služba za vodovod i kanalizaciju završila radove na održavanju vodovodne mreže na Betonskom mostu u našem gradu, te je saobraćaj normalizovan u oba smjera.

Zahvaljujemo stanovništvu na ukazanom strpljenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko