Završeni čelični i limarski radovi na zgradi KS-5 i zgradi KS-42 u Gradu Visoko

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata, odnosno stanare kućnog savjeta (KS-5) koji se nalazi na adresi Ulica X br. 4, da je pomenuta služba danas završila radove na nadstrešnici na pomenutoj zgradi.

Također, informišemo korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata, odnosno stanare kućnog savjeta  (KS-42) koji se nalazi na adresi Aleja šehida Resula br. 4, da je pomenuta služba danas završila radove na nadstrešnici i potkovu pomenute zgrade, gdje je urađena čelična nadstrešnica i limeni potkov.

Ovim putem Služa za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata najavljuje da će u narednom periodu aktivno raditi na stvaranju i unapređenju sto boljih uvjeta za ugodniji ambijent za život građana koji žive u objektima kolektivnog stanovanja u Gradu Visoko.

Zahvaljujemo se svim korisnicima usluga na dosadašnjoj saradnji!

Za sigurniji i ljepši ambijent za život građana u Gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko