Započela realizacija radova na adaptaciji ograda na ulazima u zgrade u Gradu Visoko

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše javnost i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata, da je navedena služba započela sa realizacijom radova na adaptaciji ograda na ulazima u zgrade u Gradu Visoko.

Informišemo stanare kućnog savjeta (KS-83) koji se nalazi na adresi Naselje Luke II br. 9, da je navedena služba jučer završila adaptaciju ograde na ulazu u zgradu, gdje je usljed ratnih posljedica nedostajao veći dio ograde.

Danas se nastavljaju radovi na adaptaciji ograda na ulazima kućnog savjeta (KS-82) koji se nalazi na adresi Naselje Luke II br. 10 i br. 12.

Realizacija poslova na adaptaciji ograda izvodi se na osnovu Zakona o građenju Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br.55/06) po čl.4 navedenog zakona koji govori o sigurnosti objekta i bitnim tehničkim svojstvima u objektima kao što su:

  • Pristupačnost objektu ili zgradi,
  • Zaštita korisnika, odnosno stanara od ozljede,
  • Zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi, odnosno stanara.

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata adaptacijom ograda na ulazima u zgrade ima za cilj stvoriti uvjete za  nesmetano i bezbjedno kretanje svim stanarima, a posebno osjetljivim kategorijama stanara kao što su: stare i iznemogle osobe, osobe sa invalitetom, osobe sa smanjenom pokretljivosti i maloljetne osobe, a sa ciljem zaštite naših građana od povreda i lakšeg pristupa objektima kolektivnog stanovanja.

Ovim putem Služa za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata najavljuje da će u narednom periodu aktivno raditi na stvaranju i unapređenju sto boljih uvjeta za ugodniji ambijent za život građana koji žive u objektima kolektivnog stanovanja u Gradu Visoko.

Zahvaljujemo se svim korisnicima usluga na ukazanom povjerenju i strpljenju!

 Za sigurniji i ljepši ambijent za život građana u Gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko