ZAKLJUČEN SPORAZUM O UPRAVLJANJU LOKALNIM VODOVODOM „Tutnjevac i Alibegovića potok“ U NASELJU GORNJA ZIMČA, OPĆINA VISOKO

Ovim putem informišemo građanstvo da je zaključen  Sporazum o upravljanju lokalnim vodovodom „Tutnjevac i Alibegovića potok“ u naselju GornjaZimča, općina Visoko.

Sporazum su  zaključili :

  • JKP „Visoko“ d.o.o.  Visoko,
  • Upravni  odbor  vodovoda  Gornja  Zimča,
  • Savjet  MZ  Zimča
  • Općina  Visoko.

Prema navedenom  Sporazumu lokalni vodovod „Tutnjevac i Alibegovića potok“  zajedno  sa pripadajućim vodnim objektima  ustupa se na upravljanje  JKP „Visoko“ d.o.o.  Visoko u svrhu njegovog racionalnijeg i funkcionalnijeg upravljanja i korištenja, odnosno obezbjeđenja snadbijevanja vodom za piće njegovih korisnika,  zaštite i održavanja lokalnog vodovoda.

Svi objekti vodovoda postat će javno dobro Općine Visoko, koje  Općina Visoko ustupa na upravljanje i korištenje  JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko uz saglasnost  svih sudionika ovog Sporazuma.

Primopredaja  objekta  vodovoda  „Tutnjevac i Alibegovića potok“  planirana  je 15.06.2019.g.

JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko se obavezuje  izvršiti  dogradnju vodovoda, rekonstrukciju  postojećih vodnih objekata, rekonstrukciju mreže, te zamjenu mjernih garnitura svih korisnika vodovoda  „ Tutnjevac i Alibegića potok “.

Navedeni vodovod vrši snadbjevanje vodom za piće 120 domaćinstva  i 2 javna objekta.

Svi radovi i aktivnosti bit će finansirani iz sredstava  JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko i iz budžeta Općine Visoko.

Na ovaj način naselje Gornja Zimča ulazi u jedinstveni sistem vodosnadbjevanja Općine Visoko, a vodovod  „Tutnjevac i Alibegića potok“  u javno dobro Općine Visoko.

07.06.2019.g. Visoko                                          JKP  “Visoko“  d.o.o.VISOKO