VAŽNA INFORMACIJA IZ SLUŽBE ZA POSLOVE STAMBENOG UPRAVITELJSTVA I ODRŽAVANJE OBJEKATA

Informišemo stanovništvo i sve etažne vlasnike koji žive u objektima kolektivnog stanovanja – zgradama da  JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, odnosno Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata nema nikakve povezanosti sa osobama koje dolaze stanarima na vrata i predstavljaju se kao radnici koji trebaju da obave dezinfekciju stana.

Molimo sve stanare da ne primaju nikakve tzv. poslane radnike u stan, jer pomenute osobe su varalice koji žele svoje ciljeve postignuti preko lažnog predstavljanja, te da iste prijave policiji na broj telefona 122 ili šefu Službe upraviteljstva na broj telefona:062/489-477.

Služba za poslove stambenog uparviteljstva i održavanje objekata sve svoje aktivnosti prethodno najavi putem medija ili preko predsjednika kućnog savjeta svake zgrade.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumjevanju i saradnji!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko