Uređenje lokacije u ulici Matrakčijina

Radnici iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko danas su počeli radove na uređenju lokacije u ulici Matrakčijina tačnije prostor iza kina.

Na ovoj lokaciji bili su postavljeni kontejneri za odlaganje komunalnog otpada, ali pored kojih se svakodnevno nepropisno odlagao komunalni otpad.

Da bi se izbjeglo kreiranje i širenje loše ekološke slike na pomenutoj lokaciji  JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko odnosno pomenuta služba izvršit će trajno uklanjanje kontejnera i  komplet čišćenje lokacije gdje su se nalazili isti, a  nakon toga odvoz komunalnog otpada vršit će se putem kanti zapremine 120l i 240l.

Sva pravna lica u blizini pomenute lokacije ukoliko nemaju odgovarajuću kantu za odlaganje komunalnog otpada istu mogu dobiti besplatno.

Napominjemo da će pomenuti lokalitet biti pokriven video nadzorom, te da će JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko nadležnoj inspekciji vršiti prijavu svako nepropisno odlaganje komunalnog otpada na pomenutoj lokaciji.

JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko