Uklanjanje azbesta sa krova zgrade KS-66 na adresi Dahirovac br. 6

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko informiše stanovništvo i korisnike usluga Službe za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata  u gradu Visoko, da je danas navedena služba počela izvođenje građevinsko-zanatskih radova na adaptaciji krova i dimnjaka na zgradi KS-66 na adresi Dahirovac br. 6.

Radove izvodi firma Obrt „OEMVE“ Visoko kao najpovoljniji ponuđač, a ukupna vrijednost radova na pomenutoj adaptaciji iznosi: 14.468,80 KM.

Navedeni radovi su finansirani iz interventnih sredstava Grada Visoko (navedena sredstva dodijeljena su putem javnog poziva koji je raspisala Služba LER-a Grada Visoko 2019.g, a na koji se javila Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata u gradu Visoko i kućni savjet pomenute zgrade) i iz sredstava stanara navedenog kućnog savjeta.

U sklopu građevinsko-zanatskih radova na navedenoj zgradi izvršit će se: demontaža i skidanje površine 500m2 dotrajalih azbestnih ploča na krovnoj konstrukciji, ugradnja trapezastog lima, izrada i ugradnja opšava dimnjaka, postavljanje linijskih snjegobrana i sanacija svih ventilacija sa opšivanjem limom.

Adaptacija na navedenoj zgradi je jedna od planiranih aktivnosti koje se odnose na uklanjanje azbesta sa krovova zgrada u gradu Visoko, te je navedena zgrada na kojoj će se realizovati radovi deseta (10) po redu od planiranih trideset i šest (36) zgrada na kojima će se izvršiti zamjena azbestnog krovnog pokrivača.

Za zdraviji i ljepši ambijent za život stanara u gradu Visoko!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva  i održavanje objekata

JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko