U subotu započinju radovi na sanaciji puta prema rezervoaru Pertac II

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko obavještava  javnost i stanovnike  Grada Visoko, da će u subotu (13.06.2020.g) od 07:00h započeti radove na  sanaciji puta prema rezervoaru Pertac II, a koji se izvode u okviru Projekta proširenja vodovodnog sistema Grada Visoko – II faza rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže.

Molimo stanovnišvo i vlasnike motornih vozila MZ Stari Grad u Gradu Visoko koji ista parkiraju kroz ulice:

  • Podklisa, i
  • Ferhatovića do rezervoara Pertac,

da svoja motorna vozila parkiraju propisno ili da ih uklone kako bi izvođač i podizvođač radova mogli nesmetano pristupiti gradilištu (rezervoaru Pertac II), te započeti i uspješno završiti sa  navedenim planiranim radovima.

Navedeni radovi odvijat će se svaki dan narednih deset (10) dana u vremenu od 07:00h do 18:00h, a prije početka realizacije planiranih radova izvođač radova postavit će odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju.

Unaprijed se zahvaljujemo stanovništvu na razumijevanju i strpljenu!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko