U prostorijama JKP VISOKO d.o.o. Visoko potpisani ugovori sa vlasnicima ugostiteljskih objekata

U prostorijama JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko danas (01.10.2019.g) u 12:00h, upriličeno  je potpisivanje Ugovora o pružanju komunalnih usluga pravnim licima koji se nalaze sa mjestom ugostiteljskog objekta duž glavnih saobraćajnica u užem gradskom jezgru grada Visoko.

To se odnosi na ugostiteljske objekte  koji se nalaze sa mjestom poslovanja u sljedećim ulicama: Branilaca, Čaršijska, Alije Izetbegovića, Hazima Dedića, Matrakčijina i Zanatski centar.

Potpisivanjem ovog Ugovora svi ugostitelji dobit će besplatno na korištenje kante/posude za odlaganje komunalnog otpada (zapremine 240l), a odvoz komunalnog otpada vršit će se svaki dan.

Sredstva sufinansiranja za ovaj projekt obezbjeđena su od strane:JKP “VISOKO“ d.o.o., Grada Visoko i  Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK-a.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko sa ovim projektom ima za cilj pomoći i olakšati korisnicima komunalnih usluga, selekciju otpada prilikom odlaganja istog, sve u svrhu očuvanja okoline i životne sredine.

Također, cilj ovog projekta je povećati nivo usluge odvoza komunalnog otpada za ciljnu grupu ugostiteljskih objekata, te putem dnevnog odvoza komunalnog otpada doprinjeti većoj čistoći gradskog središta.

Zahvaljujemo se na saradnji!

JKP “ VISOKO“ d.o.o. Visoko