U naselju Ozrakovići u toku radovi na asfaltiranju prokopa koji su nastali usljed rekonstrukcije vodovodne mreže

Informišemo javnost i korisnike komunalnih usluga u gradu Visoko da su u toku radovi  na asfaltiranju prokopa koji su nastali usljed rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju Ozarakovići.

Radovi na asfaltiranju prokopa su planirani završni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i kućnih priključaka sa zamjenom vodomjera u naselju Ozrakovići.

Rekonstrukcija vodovodne mreže i kućnih priključaka u navedenom naselju izvodila se u sklopu II faze projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodne mreže u gradu Visoko.

Zahvaljujemo se stanovnicima i korisnicima komunalnih usluga u naselju Ozrakovići na ukazanom strpljenju i povjerenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko