U naselju Ozrakovići počeli radovi na asfaltiranju prokopa koji su nastali usljed rekonstrukcije vodovodne mreže

Obavještavamo javnost i korisnike komunalnih usluga u naselju Ozrakovići, da su u njihovom naselju završeni radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže i kućnih priključaka sa zamjenom vodomjera, te da su danas počeli radovi na sanaciji, odnosno asfaltiranju prokopa koji su nastali usljed rekonstrukcije vodovodne mreže.

Rekostrukcija vodovodne mreže i kućnih priključaka u naselju Ozrakovići izvodila se u sklopu II faze projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodne mreže  u Gradu Visoko.

Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne u naselju Ozrakovići korisnici komunalnih usluga nisu imali uredno vodosnabdijevanje tj. dolazilo je do povremenih prekida u vodosnabdijevanju, zato im se ovim putem JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko zahvaljuje na strpljenju i ukazanom povjerenju.

Također, molimo sve stanovnike u pomenutom naselju da nam tokom izvođenja završnih radova, a koji se odnose na sanaciju prokopa ukažu potrebno strpljenje kako bi radovi bili što prije završeni.

Zahvaljujemo se stanovništvu u naselju Ozrakovići na ukazanom povjerenju i strpljenju!

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko