U JKP „VISOKO“ d.o.o. VISOKO izvršen je : REDOVNI TEHNIČKI PREGLED ISPRAVNOSTI LIFTOVA

Dana 30.05.2019.g. u preduzeću JKP“VISOKO“ d.o.o VISOKO, u Službi za poslove stambenog upraviteljstva i održavanja objekata, u skladu sa zakonskim odredbama  pokrenulo  je realizaciju procesa  redovnog tehničkog pregleda ispravnosti liftova. Redovni tehnički pregled ispravnosti liftova će se vršiti u svim zgradama koje posjeduju lift.

Tehnički  pregled ispravnosti liftova vršit će  Privredno drušvo za proizvodnju, usluge i trgovinu „MULTITEH-INŽENJERING“ d.o.o. Zenica.

Ciljevi provjere tehničke ispavnosti liftova bili su nalazi usklađeni  sa zahtjevima  standarda  ISO 9001:2015, Certifikacijskog pravilnika kao i novi prijedlozi  za  bolje usavršavanje istraživanja  kod budućih tehničkih  pregleda ispravnosti liftova.