Svi rezultati uzetih briseva sa šteka ulaznih vrata, rukohvata i drugih površina koje stanari u zgradama svakodnevno dodiruju rukama, ali iste mogu biti glavni uzročnici prenosa bakterija su uredni tj. sterilni bez prisustva patogenih mikroorganizama

Prethodnih dana JKP ¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko, odnosno Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata tražila je od JU Dom zdravlja Visoko da njihova Epidemiološka služba uzme briseve sa šteka ulaznih vrata, rukohvata i drugih površina koje stanari u zgradama svakodnevno dodiruju rukama, ali iste mogu biti glavni uzročnici prenosa bakterija.

U planu je bilo uzimanje briseva sa pomenutih površina prije i poslije dezinfekcije.

JU Dom zdravlja Visoko odnosno njihova Epidemiološka služba prihvatila je upućeni zahtjev i prethodnih dana realizovala uzimanje briseva u zgradama na području Grada Visoko, te je u istim uzet bris sa šteka ulaznih vratima, rukohvata i površina koje su u stalnim kontaktima sa rukama stanara, brisevi su uzeti prije i poslije dezinfekcije pomenutih površina.

Epidemiološka Služba poslala je briseve na Institut za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici (INZ), a danas smo dobili  rezultate pomenutih nalaza koji nam pokazuju da su svi brisevi koji su uzeti sa pomenutih površina u zgradama prije i poslije dezinfekcije, sterilni tj. sterilni bez prisustva patogenih mikroorganizama.

Ispod na fotografijama možete vidjeti negativne nalaze od briseva koji su uzeti sa šteka od ulaznih vrata stanara u zgradama, a koji su uzeti prije i poslije dezinfekcije.

Ispod na fotografijama možete vidjeti negativne nalaze od briseva koji su uzeti sa rukohvata i drugih površina koje stanari u zgradama svakodnevno dodiruju rukama, a koji su uzeti prije i poslije dezinfekcije.

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata želi da pojasni sugrađanima i svojim korisnicima usluga kako je nalaz prije dezinfekcije sterilan i bez prisustva bakterija, to je zato sto je pomenuta služba naložila firmi Exalica Sarajevo koja se bavi redovnim čišćenjem zgrada, da poslije čišćenja šteka, rukohvata i površina sa kojim svakodnevno stanari dolaze u kontakt, odrade prskanje pomenutih površina sa Supra All sredstvom, a koje se koristi kao najbolje sredstvo za dezinfekciju.

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata je potražila dodatno obrazloženje od Epidemiološke službe Doma zdravlja Visoko na pitanje: ¨ Kako da je nalaz uzetog brisa sa šteka, rukohvata i ostalih površina sa kojim svakodnevno stanari dolaze u kontakt u zgradama prije urađene dezinfekcije bio sterilan i bez prisustva patogenih mikroorganizama¨?

Iz Epidemiološke službe dobili smo objašnjenje koje glasi: ¨ Sve ove navedene površine u zgradama sa kojih je uzet bris za analizu prije urađene dezinfekcije, imale su uredan nalaz tj. sterilan i bez prisustva patogenih mikroorganizama, zato što su se ranije i na vrijeme poduzele određene deinfekcione mjere. Tačnije10.3.2020.g izvršena je sistemska dezinfekcija zgrada u Gradu Visoko, te je zatim firmi Exalica Sarajevo koja se bavi redovnim čišćenjem zgrada naloženo da sve površine (šteke od ulaznih vrata, rukohvate, tastere od interfona i liftova) poslije redovnog čišćenja iste poprska saSupra All sredstvom. I da su te poduzete aktivnosti razlog što su nalazi briseva pomenutih površina prije urađene dezinfekcije danas uredni tj. sterilni i bez prisustva patogenih mikroorganizama¨!

Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata sve navedene poslove oko dezinfekcije obavlja kako bi se spriječilo širenje koronavirusa (COVID-19), a ovih dana je u toku realitacija druge dezinfekcije koja se provodi od proglašenja pandemije u Bosni i Hercegovini.

Cilj  pomenute Službe je bolji i ugodniji ambijent za život svih naših sugrađana, a najvažniji cilj je sačuvati zdravlje svih sugrađana Grada Visoko.

 Zahvaljujemo se svim korisnicima na razumijevanju i saradnji!

 Služba za poslove stambenog upraviteljstva i održavanje objekata

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko