Svakodnevne redovne radne aktivnosti radnika JKP “VISOKO”d.o.o. Visoko

Svakodnevni odvoz komunalnog otpada po ulicama i naseljima  grada Visoko radnici Službe za čistoću i selekciju/odvoz komunalnog otpada vrše uredno po planu i programu, sve u cilju čistijeg  i ugodnijeg ambijenta za život naših sugrađana.

            

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

U službi svojih građana  JKP¨VISOKO¨ d.o.o. Visoko!